Voor chiropractie geldt geen verplicht eigen risico of hoger vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg uit het aanvullend pakket.